Hoe veilig is jouw bedrijf?

Begin dit jaar werd bekend gemaakt dat er steeds minder aandacht voor arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk is. Gevolg hiervan is terug te zien in het aantal beroepsziekten en ongevallen op de werkvloer. Deze uitspraak is gebaseerd op verschillende onderzoeken van FNV, CNV en Vakcentrale MHP.

Het is belangrijk om meer bewustwording betreft veiligheid op de werkvloer te creëren. Speciaal hiervoor is de internationale dag van bewustwording in het leven geroepen. Afgelopen 5 mei was dit dus ook. Er blijken veel werkgevers op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving van de Arbo, maar er wordt weinig mee gedaan. Zo vinden sommige werkgevers het moeilijk om de regels altijd na te leven. Hieronder een aantal tips voor een veiligere werkvloer.

Opgeruimde werkvloer

Dit geldt voor ieder bedrijf en is echt een basis vereiste. Een opgeruimde, schone werkvloer kan ongevallen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijke gevaren van loszittende vloerbedekking of rondslingerend gereedschap. Deze regel is voor bijna iedere werkgever goed na te leven.

Veiligheid van de machines

Er zijn veel richtlijnen voor het werken met machines. Denk bijvoorbeeld aan tijdig onderhoud, tijdig keuren en in het bezit zijn van benodigde certificaten voor bijvoorbeeld een heftruck. Werkgevers zijn daarnaast verantwoordelijk voor voor het naleven van de richtlijnen door de werknemers.

Bescherming

Het is de taak van de werkgever om bescherming aan te bieden voor de werknemers. Denk hierbij aan veiligheidsschoenen, gehoorbescherming of bijvoorbeeld een veiligheidsbril. Daarnaast is het belangrijk dat een aantal medewerkers BHV cursus afgerond hebben, zodat er bij calamiteiten altijd een medewerker aanwezig is die de situatie kan coördineren.

Vluchtroutes

Om goed te kunnen handelen in een noodsituatie is het belangrijk dat er goede vluchtroutes zijn, vrij van obstakels. De routes en de nooduitgangen dienen goed bereikbaar te zijn en niet vol te staan met opgeslagen goederen.